DN Privacyverklaring

Artikel 1 – Introductie en Wettelijke Bepalingen

Welkom bij DN Tuin- en Klinkerwerken. Wij hechten groot belang aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers en klanten. Deze privacyverklaring belicht onze inzet voor de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving. Met name richten we ons op de verwerking van persoonsgegevens en de rechten van betrokkenen.

Artikel 2 – Toegang tot de Website en Gebruiksvoorwaarden

Uw bezoek en gebruik van onze website, DN Tuin- en Klinkerwerken, zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Wij benadrukken dat de informatie en gegevens op deze website uitsluitend mogen worden gebruikt voor niet-commerciële, niet-politieke en niet-publicitaire doeleinden. Het is verboden om deze informatie te gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – Intellectuele Eigendomsrechten en Content van de Website

Alle inhoud, inclusief merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden en geluiden, die op onze website worden weergegeven, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten in overeenstemming met de geldende wetgeving. Reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing van deze inhoud, inclusief technische applicaties, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke.

Artikel 4 – Beheer van de Website

Met het oog op een goed beheer van onze website behouden wij ons het recht voor om op elk moment:

  1. Toegang voor specifieke bezoekerscategorieën op te schorten, onderbreken of beperken, geheel of gedeeltelijk.
  2. Informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren, in strijd is met wetgeving of internet-etiquette.
  3. Tijdelijk de beschikbaarheid van de website op te schorten voor updates.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden en Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor storingen, onderbrekingen of moeilijkheden in de toegankelijkheid van de website en de daaraan gerelateerde functionaliteiten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw verbinding met de website en dient passende maatregelen te treffen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen mogelijke risico’s.

Artikel 6 – Verzameling van Persoonsgegevens

Wij, DN Tuin- en Klinkerwerken, verzamelen persoonsgegevens met zorg en alleen wanneer dit essentieel is voor het onderhouden van klantrelaties en projectbesprekingen. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met ons doel om relaties te onderhouden met onze klanten en projecten te bespreken. Ze worden nooit gebruikt voor reclame, marketing of enige andere vorm van commercieel gebruik, noch worden ze doorgegeven aan derden.

Artikel 7 – Uw Rechten met Betrekking tot Uw Gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens. We zullen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn op uw verzoek reageren.

Artikel 8 – Verwerking van Persoonsgegevens bij Schending van Wetgeving

In gevallen waarin sprake is van schending van wet- of regelgeving waarvoor persoonsgegevens vereist zijn door de bevoegde autoriteiten, kunnen deze gegevens aan hen worden verstrekt op basis van een formeel en gemotiveerd verzoek. In dergelijke gevallen vallen de verstrekte persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van deze privacyverklaring.

Artikel 9 – Commerciële Aanbiedingen

Wij respecteren uw voorkeuren. Indien u geen commerciële aanbiedingen van ons wenst te ontvangen, kunt u dit laten weten door contact met ons op te nemen via de verstrekte contactgegevens.

Artikel 10 – Bewaartermijn van Gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden bewaard gedurende de wettelijk vastgestelde termijn die relevant is voor het onderhouden van klantrelaties en projectbesprekingen.

Artikel 11 – Cookies

Bij eventuele aanwezigheid van cookies op onze website, zullen wij altijd uw toestemming vragen voordat deze worden geplaatst. Wij informeren u over het gebruik van cookies bij uw bezoek aan onze website en vragen om uw toestemming. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en Aangeboden Producten

Het beeldmateriaal dat wordt weergegeven bij aangeboden producten op onze website heeft geen juridische geldigheid en kan niet als bindend worden beschouwd.

Artikel 13 – Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze voorwaarden vallen onder het Belgisch recht. De rechtbank van de vestigingsplaats van DN Tuin- en Klinkerwerken heeft exclusieve bevoegdheid bij geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, behalve wanneer een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contactgegevens en Slotbepaling

Voor vragen, productinformatie, of vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Dani Neyens via neyens.dani@hotmail.com of telefonisch via +32 (0) 491 03 55 01.

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 29 juli 2023. Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring bij te werken indien nodig, in overeenstemming met wijzigingen in wetgeving of onze bedrijfspraktijken

Scroll naar boven